Rysunek

Portret - Zwierciadło duszy...

"Starzec" tech. węgiel, papier. "Moja Babcia" tech. ołówek, papier "Dziewczyna" tech. sangina, węgiel, papier "Stara kobieta" tech. mieszana, papier. "Portret" tech. ołówek, papier. "Kobieta" tech. ołówek, papier. "Model" tech. mieszana, papier. " Autoportret" techn. węgiel, papier " Kobieta z sąsiedztwa" techn. węgiel, ołówek " Koleżanka" techn. węgiel, paier " Znajoma" techn. węgiel, papier " Biała wrona" techn. ołówek, papier " I ona" techn. ołówek, papier " Modelka" techn. mieszana, paier " Poważny " techn. węgiel, papier " Nieobecna" techn. mieszana, papier "Akt 1" tech. węgiel, papier Akt 2, tech ołówek, papier Akt 3 tech. mieszana , papier Akt 4 tech węgiel, papier Akt 5 tech. węgiel, papier Akt 6 tech. węgiel, papier Akt 7 tech. ołówek, paier Akt 8 tech. węgiel, papier Akt 10 tech. sangwina, papier
Szkice ....." Oset" techn. ołówek, papier " Kamienica"  techn. węgiel, papier " Zabytek" techn. mieszana, papier " Korzenie i bulwy" techn. ołówek, papier " Las" techn. ołówek, papier
© 2017-2021