Rysunek

Portret - Zwierciadło duszy...

"Starzec" tech. węgiel, papier. "Moja Babcia" tech. ołówek, papier "Dziewczyna" tech. sangina, węgiel, papier "Stara kobieta" tech. mieszana, papier. "Portret" tech. ołówek, papier. "Kobieta" tech. ołówek, papier. "Model" tech. mieszana, papier. " Autoportret" techn. węgiel, papier " Kobieta z sąsiedztwa" techn. węgiel, ołówek " Koleżanka" techn. węgiel, paier " Znajoma" techn. węgiel, papier " Biała wrona" techn. ołówek, papier " I ona" techn. ołówek, papier " Modelka" techn. mieszana, paier " Poważny " techn. węgiel, papier " Nieobecna" techn. mieszana, papier
Szkice ....." Oset" techn. ołówek, papier " Kamienica"  techn. węgiel, papier " Zabytek" techn. mieszana, papier " Korzenie i bulwy" techn. ołówek, papier " Las" techn. ołówek, papier
© 2017-2020